Verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn per overschrijving betaalbaar.

2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een  schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.

3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

4. Na verkoop kunnen wij goederen niet terugnemen. 


Klapeksterstraat 1A
9000 Gent

T 0498 84 00 03
www.kintpianos.be