Restauratie

Onderhoudsdiensten

  • Complete regulatie mechaniek
  • Complete restauratie meubel (fineer)
  • Specialisatie schellak politoeren
  • Regulatie + intonering pianoklank
  • Herbesnaring
  • Vervanging stembalk
  • Restauratie zangbodem

Restauratie & onderhoud

Piano’s hebben nood aan regelmatig onderhoud om de klank helder en de aanslag gelijkmatig te houden. Een compleet onderhoud van de mechaniek kan wonderen doen, en een piano weer ‘tot leven’ brengen. Naast de klassieke Duitse mechanieken (buffet en vleugel), hebben we ons ook gespecialiseerd in Franse mechanieken van Erard, Gaveau en Pleyel.

Indien uw piano een aantal gebreken vertoont, komen wij vrijblijvend bij u langs om een onderhouds- en/of restauratieplan op te maken. In samenspraak met de klant bepalen we of we de mechaniek, of ook de buitenzijde van het meubel (fineer, lak, messing onderdelen) aanpakken.

Voor diepgaande restauraties wordt de piano naar ons atelier gebracht. Meestal omvat dit herbesnaring, restauratie/vervanging van de stembalk, restauratie van de zangbodem of bruggen.

Bij Kint Pianos zijn we gespecialiseerd in het lakken met schellak (politoeren). Deze manier van lakken is tot op heden nog steeds de meest duurzame en levert veruit de mooiste resultaten.

Contacteer ons omtrent uw restauratievragen m.b.v. onderstaand formulier